Notícies

Subvencions Consorci de Comerç 2017

13.10.2017

El passat dimarts 25 de juliol van sortir publicades les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

El període de presentació de sol·licituds començarà el dilluns 18 de setembre.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics i és requisit indispensable disposar de signatura electrònica.

Les actuacions per a les quals es sol·liciti la subvenció s’han de realitzar i liquidar durant l’any 2017.

 

Les línies generals dels tres programes als quals podeu accedir són les següents:

1. Programa per la participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals a Catalunya.

L’objectiu d’aquesta línia és promoure la participació en fires d’empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes. Els beneficiaris d’aquesta línia són empreses de comerç, serveis i moda i l’objecte de subvenció és la participació com a expositor a les activitats firals inscrites en el Registre d’Activitats Firals durant l’any 2017.

Per acollir-se a l’ajut, la inversió mínima subvencionable, per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions ha de ser 1.000 euros, sent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim de 500 euros. D’altra banda, l’activitat firal ha d’estar inscrita al Calendari de Fires de Catalunya 2017 del Departament d’Empresa i Coneixement. La quantia de la subvenció és fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.
Entre les despeses subvencionables es contempla la contractació de l’espai i de l’estand, el lloguer de mobiliari i assegurances; despeses de muntatge, o retolació i publicitat en mitjans de comunicació.

 

2. Programa per a la transformació digital.
Aquesta línia té per objectiu motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes que permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potenciï la omnicanalitat, creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra del clients.

Es poden acollir a aquest ajut les empreses de comerç, serveis, artesania i moda per projectes que millorin el grau tecnològic de l’empresa en els següents àmbits:

1. Presència a internet: crear una pàgina web presencial amb l’objectiu de donar a conèixer l’empresa i els seus productes o serveis a la xarxa. L’ajut cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 500 euros.

2. Xarxes socials: alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials. La línia cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.

3. Comerç electrònic: crear la botiga online a partir d’un establiment físic. La línia cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.

4. Màrqueting digital: promocionar i comunicar a nivell online amb l’objectiu d’incrementar vendes, fidelitzar clients, crear marca, etz. La línia cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.

5. Digitalització de l’establiment a peu de carrer: dotar a l’establiment físic de tecnologies digitals per aconseguir un avantatge competitiu. L’ajut cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 6.000,00 euros.

Per acollir-se a línia l’empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. També és necessari que els projectes a subvencionar es duguin a terme a través d’empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència; que el projecte estigui operatiu abans del 31 de desembre de 2017, i que les solucions tecnològiques que ho requereixin han d’estar disponibles català. La inversió mínima subvencionable és de 1.000 euros i el límit màxim de subvenció per aquest programa és de 6.000 euros.

Pel que fa a les despeses subvencionables es contempla, entre d’altres, per a la creació, disseny i posicionament de pàgines web, per a la contractació d’una empresa externa que ofereixi el servei de community management, pel posicionament web o SEO, o per a sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga.

 

3. Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

L’objectiu d’aquest programa és dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples i la reforma de d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals per tal de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne
l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial.

Són beneficiaris d’aquesta línia les empreses de comerç, serveis, artesania i moda, amb diferents tipologies d’accions subvencionables:

1) Per a la recuperació dels locals buits
     a) La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
b) L’ús d’aparadors de locals tancats.
c) La continuïtat de l’empresa comercial.
d) L’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

2) Per a la reforma d’establiments
    a) La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals
b) La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys.

Per acollir-se a aquesta línia, la inversió mínima subvencionable ha de ser de 2.000 euros.

D’altra banda, com a requisits, en cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa el beneficiari ha de ser el titular del contracte corresponent. També és necessari que els establiments es destinin a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall, de promoció de l’artesania o d’impuls a la moda; i han de disposar del corresponent permís municipal.

Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals. Tan sols poden ser beneficiaris de reformes de l’establiment les parades dels mercats municipals o les botigues a peu de carrer amb una antiguitat mínima de 10 anys.

La subvenció cobreix fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros i contempla, per una banda, les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i  les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.). Per l’altre, cobreix les despeses derivades de les reformes a l’establiment (parada de mercat o botiga a peu de carrer amb antiguitat mínima de 10 anys).

MÉS NOTÍCIES
15.09.2018
Jornada tècnica Professional: La maduració de la carn
04.09.2018
Meat Attraction Madrid, la trobada professional del sector carni
17.05.2018
Josep Dolcet, director de l’Escola Oficis de la Carn al ‘Dia de la ternera de Navarra’
19.10.2017
La cotització del autònoms puja un 3% a partir de juliol
13.10.2017
Subvencions Consorci de Comerç 2017