Notícies

Aprovada la nova llei de comerç, serveis i fires

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 1 d’agost la Llei de Comerç, Serveis i Fires, una norma que, segons el Govern, vol consolidar el model de comerç català, un model competitiu, sostenible i equilibrat.

Principals novetats de la llei:

Horaris comercials. la llei estableix com a norma general l’obertura de 75 hores setmanals, de dilluns a dissabte (en l’anterior llei catalana d’horaris preveia 72 hores/setmana). Com a excepció al règim general, entre d’altres, es contempla la llibertat d’horaris per als establiments comercials, els titulars dels quals siguin autònoms, micro o petites empreses, sempre que la superfície de venda no superi els 150 metres quadrats, i que tinguin una oferta orientada essencialment a productes de compra quotidiana d’alimentació. Tanmateix, val a dir que es manté el nombre de dies festius d’obertura autoritzada en un total de 10: 8 a criteri de la Generalitat, prèvia consulta del Consell Assessor de Comerç, i 2 a criteri dels ajuntaments. (articles 36 i 37)

Àrees de degustació. Per primera vegada, es regula la possibilitat que els comerços dedicats a la venda de productes d’alimentació puguin instal·lar una àrea de degustació en el seu establiment. Per tal de garantir la competència lleial amb els restaurants i bars, la llei marca un límit en l’espai dedicat a àrea de degustació: 33% del total de la superfície comercial de l’establiment amb un màxim de 30 metres quadrats. La llei també preveu que els ajuntaments, per mitjà d’ordenances municipals, poden incrementar o reduir aquests limitys fins a un 20%. Si l’establiment disposa de terrassa, la superfície d’aquesta és considerada zona de degustació. (Article 11)

La llei també tracta la venda de productes i serveis a través d’internet o a distància a l’article 16, així com de la venda de mercaderies mitjançant estructures o parades desmuntables i vehicles botiga (els anomenats food trucks) a l’article 15.

D’altra banda, en relació a la venda o oferiment de productes a domicili, per primera vegada s’introdueix la prohibició d’oferir i vendre productes o serveis mitjançant visites a domicili, trucades o missatges de telèfon si no han estat prèviament sol·licitats o acceptats pels seus titulars o residents. En aquests casos, cal acreditar documentalment aquesta acceptació prèvia. Per contra, les bustiades es podran realitzar sempre i quan els particulars no hagin manifestat la seva oposició a rebre’n. Cada tramesa haurà d’informar dels mitjans per oposar-se a seguir-les rebent.

També és novetat la creació d’un cens que permeti conèixer la realitat del comerç i del serveis així com les principals magnituds que els afectin.

MÉS NOTÍCIES
15.09.2018
Jornada tècnica Professional: La maduració de la carn
04.09.2018
Meat Attraction Madrid, la trobada professional del sector carni
17.05.2018
Josep Dolcet, director de l’Escola Oficis de la Carn al ‘Dia de la ternera de Navarra’
19.10.2017
La cotització del autònoms puja un 3% a partir de juliol
13.10.2017
Subvencions Consorci de Comerç 2017