La baldana d’arròs, l’excel·lència dels carnissers de les Terres de l’Ebre