Cocció a baixa temperatura, cicles freds i sistemes productius